දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ඇමතිගෙන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලයි

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීමට උත්සහ දරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

ගැටළු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය වෘත්තිය සමිති ආරම්භ කළ වර්ජනය අද 10 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක වන අතර වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වුවද දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අද (05) උදෑසන ක්‍රියාත්මක කෙරුණි.

කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ හේතුවෙන් වහාම සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ (04) ඉල්ලිමක්ද කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *