හැමිල්ටන් ඇලේ වැලි ජාවාරමක්

හැමිල්ටන් ඇලේ රොන් මඩ ඉවත් කරන මුවාවෙන් හලාවත නගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරියක් විසින් සිදු කිරීමට ගිය කඩොලාන විනාශ කිරීමේ සහ වැලි කැපීමේ ජාවාරමක් සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසට හලාවත ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව ඉල්ලා සිටියි.

පුත්තලමේ සිට කොළඹ දක්වා ඇති හැමිල්ටන් ඇල හලාවත ප්‍රදේශයේදී වට්ටක්කල්ලිය හා කාවාටියාවත්ත යන ධීවර ගම්මාන මැදින් ගමන් කරයි.

මෙම ගම්මාන වල පදිංචි ධීවරයින් මුහුදු යාම සඳහා තම යාත්‍රා හලාවත මෝය දක්වා රැගෙන යන්නේ හැමිල්ටන් ඇල ඔස්සේය.

මෙම තත්ත්වය වාසියට ගනිමින් හැමිල්ටන් ඇල තුළ තැම්පත් වී ඇති රොන් මඩ ඉවත් කිරීමේ මුවාවෙන් මෙකී මන්ත්‍රීවරිය ඇල දෙපස ඇති කඩොලාන විනාශ කරමින් වැලි කැපීමේ ජාවාරමක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කර ඇති බවට ධීවරයින් චෝදනා කරයි.

පළමුව මේ සදහා කැමැත්ත ලබා දෙන ලෙස ඇය විසින් ප්‍රදේශයේ ධීවර සමිති වලින් ඉල්ලීමක් කර ඇති නමුත් එම ඉල්ලීම ඉටු නොවූ තැන ඇය විසින් කිසිදු අවසරයකින් තොරව බලහත්කාරයෙන් යන්ත්‍ර සූතු යොදා ගනිමින් හැමිල්ටන් ඇල දෙපස ඇතිකඩොලාන ශාක කපා විනාශ කර දැමීමට කටයුතු කර ඇති බවට ධීවරයින් චෝදනා කළේය.

එමෙන්ම හැමිල්ටන් ඇලේ තැම්පත් වී තිබූ වැලිද යම් ප්‍රමාණයක් ගොඩ දමා ඇති අතර එන් නියැදි පරීක්ෂාව සදහා ගෙන ගොස් ඇතිබව ධීවරයින් සදහන් කරයි.

අඩි 08 ක් දක්වා හැමිල්ටන් ඇලේ රොන් මඩ ඉවත් කර ඒවා අළෙවි කිරීම තුළින් වියදම් පියවා ගත ගැනීම තම අරමුණ බවද මෙකී මන්ත්‍රීවරිය ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් සමග පවසා ඇත.

හැමිල්ටන් ඇල අඩි 08 ක් දක්වා ගැඹුරු කිරීම තුළින් ඒ දෙපස පිහිටා ඇති කාවාටියාවත්ත සහ වට්ටක්කල්ලිය යන ධීවර ගම්මාන වලට තර්ජනයක් ඇති වන බැවින් තමන් ඊට විරෝධය පල කරන බව ධීවරයින් පවසයි.

නමුත් ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් විසින් මෙම ක්‍රියාවට විරෝධය පල කිරීම හේතුවෙන් වැලි කැණීම සහ කඩොලාන කැපීම මේ වන විට නරත වී ඇත.

ගෙනවිත් තිබූ යන්ත්‍ර සූත්‍රද ආපසු ගෙන ගොස් ඇති බව ධීවරයින් කියයි.

කඩොලාන ශාක විනාශ කිරීම දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් වන නමුත් විශාල කඩොලාන ප්‍රමාණයක් විනාශ කර ඇති එකී මන්ත්‍රීවරියට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය පියවරක් මෙතෙක් කිසිවෙකු ගෙන නොමැති බවද ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් සදහන් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *