ඇල්ලට මීදුම

ඇල්ල ප්‍රදේශයේ අධික මිදුම් තත්වයක් පවතින බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.

රාවණා ඇල්ලද මීදුමින් වැසියන අයුරු ඊයේ මෙන්ම අද දිනයේද දක්නට ලැබේ.

මීදුම් අදුර හමුවේ ඇල්ල-වැල්ලවාය මාර්ගයේ විමසිල්ලෙන් රිය පදවන ලෙසට ඇල්ල පොලීසිය අවවාද කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *