සෙට්ටිකුලමේ කැළෑවකින් අලි මළ සිරුරක්

වව්නියාව,සෙට්ටිකුලම,මුහත්තාන්කුලම වැව් පිටිය ප්‍රදේශයේ තිබි මියගිය අලියෙකුගේ මළ සිරුරක් තිබි ඊයේ (20) සොයාගගෙන ඇත.

සෙට්ටිකුලම වනජීවි නිලධාරීන් පවසා ඇත්තේ මීට දින කිහිපයක පෙර මියගිය අලියෙකුගේ මළ සිරුරක් එලෙස සොයා ගැනීමට හැකිවු බවයි.

ප්‍ර‍දේශවාසීන් ලබාදුන් තොරතුරක් මත අලියාගේ මළ සිරුර සොයාගත් අතර, අලියා මියයාමට හේතුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිත බව ඔවුන් පවසා ඇත.

උතුරු වනජිවි කලාපය භාර පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බි.ගිරිදරන් මහතාගේ මෙහෙවීම යටතේ අලියාගේ මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සෙට්ටිකුලම වනජිවි නිලධාරීන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *