ජනපතිවරණයේ ඇප මුදල් භාරගැනීම අදත්

ජනාධිපතිවරණයට අදාල ඇප මුදල් භාර ගැනීම දෙවැනි දිනටත් අද(20) සිදු කරයි.

සැප්තැම්බර් 19 වනදා ඇප මුදල් භාර ගැනීම ආරම්භ වුණි.

ඒ අනුව ඊයේ දිනයේ ජනාධිපතිවරණයට අදාළ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින් තිදෙනෙකු විසින් ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභව පවසයි.

ස්වාධීන අපේක්ෂකයින් දෙදෙනෙකු සහ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.

ජයන්ත කැටගොඩ සහ සිරිපාල අමරසිංහ යන මහත්වරු ස්වාධීන අපේක්ෂකයින් ලෙසද අජන්තා පෙරේරා මහත්මිය ශ්‍රි ලංකා සමාජවාදී පක්ෂයෙන්ද ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ ඇප මුදල් භාර ගැනීම ඔක්තෝබර් 06 වනදින මධ්‍යහ්න 12 දක්වා සිදුකරන බව එම කොමිෂන් සභාව පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *