ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසම මීට සුළු මොහොතකට පෙර අද දෙරණට සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව නොවැම්බර් 16 වනදා පැවැත් වෙන ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීම ඔක්තෝබර් මස 07වනදා ආරම්භ වනු ඇතිබ වාර්තා වෙයි.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද(18) රාත්‍රීයේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *