නායයෑමේ අවදානම තවදුරටත්

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 04කට නායයාමේ අවදානම් නිවේදනය තවදුරටත් වලංගු වන ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

ඊයේ(17) පස්වරුවේ නිකුත් කළ මෙම අවදානම් නිවේදනය අද(18) පස්වරු 03.00 දක්වා බලපැවැත්වෙන බව එම සංවිධානය පවසයි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරිඇල්ල, කළවාන, රත්නපුර සහ ඇහැළියගොඩ යන ප්‍රදේශ සඳහා නායයාමේ අවාදානම් නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රාක්කයේ වරකාපොල සහ දෙහිඕවිට යන ප්‍රදේශවල නායයාමේ අවදානම් පවතින බව ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

මීට අමතරව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මතුගම සහ බුලත්සිංහ යන ප්‍රදේශ සදහාත්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව සහ කොරලේ යන ප්‍රදේශ සදහාත් නායයාමේ අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

නායයාමේ පූර්ව අනතුරු ඇගවිම් කාලසීමාව තුළ නායයාමේ පූර්ව අනතුරු ලක්ෂණ දක්නට ලැබේනම් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *