පුරප්පාඩුව පැවැති පළාත් පාලන මන්ත්‍රී ධුර 2කට නව මන්ත්‍රීවරුන්

පළාත් පාලන ආයතන දෙකක පුරප්පාඩුව පැවැති මන්ත්‍රී ධුරදෙකක් සදහා නව මන්ත්‍රීවරුන් පත් කර තිබේ.

දෙහිවල – ගල්කිස්ස සහ පන්විල යන පලාත් පාලන ආයතන සදහා එමනව මන්ත්‍රීවරු පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදය අදාල පාලත් පාලන ආයතන තේරිම් භාරනිළධාරින්ගේ අත්සනින් යුතුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

දෙහිවල – ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කළ එස්.ඩබ්ලිව්.එන් ධනුෂ්ක මන්ත්‍රිවරයා ඉල්ලා අස්විම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා එම පක්ෂයේ කේ.ප්‍රේමසිරි පත් කර ඇති බව සදහන්.

එමෙන්ම පන්විල ප්‍රාද්ශිය සභාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ නියෝජනය කළ සුප්පයියා උමා සරස්වදී මන්ත්‍රීවරියගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසිවිම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධුරය සදහා එම පක්ෂයේ සුසේ විජයමාලා නම් කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *