දෙමටගොඩ ගින්නක්

දෙමටගොඩ, ආරාමය පාරේ නිවාස සංකීර්ණයක හදිසි ගින්නක් හටගෙන ඇති බව කොළඹ ගිනි නිවීම් සේවා ඒකකය සඳහන් කර සිටිනවා. මේ වන විට ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථ 04 ක් පමණ පිටත් කර යවා ඇති බවයි ගිනි නිවීමේ ඒකකය සඳහන් කර සිටියේ.

පොලිසිය සඳහන් කලේ නිවාස සංකීර්ණයේ පස් වන මහලේ පිහිටි නිවසක මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවයි. මේ වන විට ගින්න මැඩ පවත්වමින් තිබෙන බවත් කිසිදු ජිවිත හානියක් වාර්තාවී නොමැති බවයි පොලිසිය සඳහන් කලේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *