ගොඩනැඟිල්ලට යට වී දෙදරු පියා මරුට

ආණමඩුව කොට්ටුකච්චිය 10 කණුව ප්‍රදේශයේ පැරණි ගොඩනැඟිල්ලක් ඉවත් කරමින් සිටි කම්කරුවකු එයට යට වී මරණයට පත්වි ඇත.

මෙසේ මරණයට පත්ව ඇත්තේ මැල්ලන්කුලම කොට්ටුකච්චිය පදිංචි 42 හැවිරිදි චමින්ද සම්පත් කුමාර නැමත දෙදරු පියෙකි.

මරණයට පත් තැනැත්තා 10 කණුව ප්‍රදේශයේ නිවසක දෛනික කුලි පදනමට ගොස් සිටියදී එම නිවැසියන් විසින් පැරණි ගොඩනැඟිල්ලක් ඉවත් කිරීමට දී ඇත.

මරණයට පත් තැනැත්තා තවත් දෘෂ්‍ය ආබාධිත අයකු සමඟ මෙම අබලන් මට්ටමේ පැවති පැරණි ගොඩනැඟිල්ල ඉවත් කරමින් සිටියදී එයට යටවී ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධව ආණමඩුව පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *