ඉන්ධන මිල පහළට

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව ඉන්ධන මිල පහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඉන්ධන මිල අඩුවීම

පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 92 රුපියලයකින් – නව මිල රුපියල් 137

පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 95 රුපියල් 2කින් – නව මිල රුපියල් 161

සුපිරි ඩීසල් රුපියල් 2කින් – නව මිල රුපියල් 132

ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි වෙනසක් නොමැත – රුපියල් 104

ලංකා භූමිතෙල් මිලෙහි වෙනසක් නොමැත – රුපියල් 70

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙසේ ඉන්ධන මිල පහළ දමා තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *