දියකාවා මෙහෙයුම පුල්මුඩේදී

‘දියකාවා යුද අභ්‍යාසය – 2019’ ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්‍ර පුහුණු අභ්‍යාසයේ තවත් මෙහෙයුමක් පුල්මුඩේ නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද(10) පැවැත්විය.

‘දියකාවා යුද අභ්‍යාසය මෙහෙයුමක් පුල්මුඩේ නගරය කේන්ද්‍ර කර අද පැවැත්විය.

ලද බුද්ධි තොරතුරකට අනුව පුල්මුඩේ ප්‍රදේශයේ රහසිගතව පවත්වාගෙන ගිය බෝම්බ සහ අවි ආයුධ නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයක් වැටලීමේ යුද අභ්‍යාසයක් මෙහිදී සිදුකිරීමට යුද හමුදා විශේෂ බලකායේ යතුරුපැදි ධාවනකරුවන් කටයුතු කළේය.

යුද හමුදා මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ මේ සඳහා විශේෂ බලකායේ හමුදා සාමාජිකයින් 16 දෙනෙක් සමඟ මෙරටට පැමිණ සිටින රුසියානු හමුදා නිලධාරීන් සිවු දෙනෙකු ද එක්ව සිටි බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *