නව රියදුරු බලපත‍්‍රය මුද්‍රණය හා සැකසීම් ක්‍රියාවලියෙන් මසකට මිලියන ගණනක ආදායමක් අහිමි වෙලා

නව රියදුරු බලපත‍්‍රය මුද්‍රණය හා සැකසීම පෞද්ගලික ආයතනයකට ලබාදීම. හේතුවෙන් මසකට රුපියල් මිලියන 100 කට ආසන්න ආදායමක් රජයට අහිමි වන බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සාමාජික, පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර නලින්ද ජයතිස්ස පවසනවා.

ඉකුත්දා එම කාරක සභාව හමුවට මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ගෙන්වා කළ ප‍්‍රශ්න කිරීමේදී මේ පිළිබඳ අනාවරණ වූ බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සෙසු අංශවල සිදුව ඇති පාඩු පිළිබඳ ගණනය කිරීමක් සිදු කරන්නැයි රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැනුම් දී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *