විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් අදත් වර්ජනයේ

වැටුප් ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින් දිවයිනේ සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල අනධ්‍යයන සේවකයින් ආරම්භ කළ දෙදින සංකේත වැඩවර්ජනය අද (29) දිනටත් ක්‍රියාත්මකය.

ඒ අනුව මේ වන විට සියලු විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටට කැඳවා විරෝධතාවක නිරත වන බව ද විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එල් රිච්මන්ඩ් මහතා සඳහන් කළේය.

දිගින් දිගටම සිදුකරන ලද සිය වැටුල් ඉල්ලීම් සදහා බලධාරින් විසදුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන බව කේ.එල් රිච්මන්ඩ් මහතා පැවසුවේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *