ගම්මිරිස් කෝපි සහ කුරුඳුවලට GAP සහතික

අවිධිමත් කෘෂි රසායන භාවිතය සීමා කර සෞඛ්‍ය රක්ෂිත හා ගුණාත්මක බව තහවුරු කරමින් පරිසර හිතකාමීව නිපදවනු ලබන කුළුබඩු සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් GAP සහතික (යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් භාවිත කළ බවට සහතික) නිකුත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රථම වරට ආරම්භ කර ඇත.

කුළුබඩු බෝග අතරින් පළමු අදියර සඳහා ගම්මිරිස්, කෝපි හා කුරුඳු යන බෝග සඳහා මෙම GAP සහතික අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නොමිලේ නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

අප ගන්නා ආහාරවලට වගා බිමේදී, ප්‍රවාහනයේදී සහ ගබඩා කිරීමේදී මිනිස් සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය එකතු වීමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බවත්, එසේ වීමෙන් ඒවා පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වන බවත්, මේ වන විට ලොව වසවිස සහිත ආහාර පරිභෝජනය කරන රටවල් අතරින් ලංකාවද ඉහළ ස්ථානයකට පත් වී ඇති බවත් යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් ( GAP- GOOD AGRICULTURE PRACTICES) අනුගමනය කිරීමෙන් මෙම තත්ත්වයන් වලක්වා ගත හැකි බව අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ජනක ලින්දර මහතා පවසීය.

නීරෝගි දිවියක් උදෙසා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව වර්තමානයේ ජාතික මෙන්ම අන්තර්ජාතික මට්ටමෙන් අවධානයට ලක් වී ඇති බවත් මෙම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා කුළුබඩු බෝග වගාකරුවන්, නිෂ්පාදකයින් සහ අලෙවිකරුවන් යොමු කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම GAP වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවන බවද අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *