මරණ දණ්ඩනය ගැන පෙත්සම් 3ක් ඉවතට-ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

මත්ද්‍රව්‍ය ඡාවාරම්කරුවන්ට මරණීය දණ්ඩනය ලබා දීම අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වු පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඉදිරිපත් කර තිබු පෙත්සම් තුනක් ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී තිබේ.

ඒ බව අද(20) පාර්ලිමේන්තුවේ දී නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

ගාලු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කර තිබෙන යෝජනාවෙන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වීමක් සිදු නොවන බවට තීන්දු කර ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පෙත්සම් 3ක් ඉදිරිපත්ව තිබුණි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 120 වගන්තිය ප්‍රකාරව යම් පනත් කෙටුම්පතක් ආණ්ඩූක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකුල බව ප්‍රකාශ කිරිමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අධිකරණ බලයක් නොමැති බැවින් මෙම පෙත්සම් තුන අධිකරණ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ද සඳහන් වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *