අපිට අභියෝගයක් නෑ-කනක

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඇතමුන් ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ලබාගැනිමට කුමන්ත්‍රණ සිදුකරමින් සිටින බව එක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කනක හේරත් මහතා පවසයි.

රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළේය.

ඕනෑම පක්ෂයකින් ඕනෑම නායකයෙකු ඉදිරිපත් කළ ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ තම පක්ෂයට අභියෝගයක් නැති බව කනක හේරත් මහතා පැවසීය.

රට පුරා බැනර් කටවුට් ගසා හෝ පුවත්පත්වල ප්‍රචාරය සිදු කරමින් තමන් විසින්ම චරිතය පුම්බා ගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අවශ්‍ය නැති බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පළමු කතාවෙන්ම ඔහු ප්‍රකාශ කලේ බැනර් කටවුට් මඟින් දේශපාලන ප්‍රචාර සිදු කරමින් පරිසර දූෂණය අවශ්‍ය නොවන බවත් යන්න ඒ මහතා සිහිපක් කර සිටියේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *