සන්ධානයෙන් එන අපේක්ෂකයාත් එජාප කෙනෙක්

ඉදිරි ජනපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයා පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය හා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම එක්ව තීරණය කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

“පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය හා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම තමයි අපේක්ෂකයා තෝරන්නේ. විවධ අදහස් තිබෙනවා. පක්ෂ නායකත්වය හා නිලධාරී මණ්ඩලයක් ඉන්නවා අපිට සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන්.

අපේ සන්ධානයට බොහෝ දෙනෙක් එකතුවෙන්න ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පිරිසක්. පොහොට්ටුවේ පිරිසක් එක්වීමට ඉන්නවා.

අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් අපේක්ෂකයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එන අපේක්ෂකයෝ අපිට අභියෝගයක් නෙමෙයි.

අපිට තරණ නායකයෝ ඉන්නවා. ජනප්‍රිය නායකයෝ ඉන්නවා. සන්ධානයේ අපේක්ෂකයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙක්. කැට තියලා කියනවා අපි මේකත් දිනන්නේ අපි.”

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *