කැකිරාවේ තරුණයෙකු අකුණුසැරට බිලි

කැකිරාව පොලිස් වසමේ මාමිනියාව වැව් ඉස්මත්තේ දී අකුණු සැර වැදී අයෙක් මිය ගොස් ඇත.

මරණයට පත්ව ඇත්තේ වයස අවුරුදු 17ක් වු මරදන්කඩවල පදිංචි තරුණයෙකි.

කැකිරාව පොලීසිය සිද්ධිය පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *