සජිත් ඉල්ලා මහනුවර දී පාගමනක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පත් කළ යුතු බව පවසමින් පාගමනක් මහනුවරදී සංවිධානය කර තිබුණි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පළාත් පාලන නියෝජිතයින් සහ එක්සත් ජාතික පස්ෂයේ සමාජිකයින් එක්ව මෙම පාගමන අද(15) උදෑසන සංවිධානය කළේය.

අද උදෑස මහනුවර බෝගම්බර පිටියෙන් ආරම්භ කළ මෙම පාගමන මහනුවර නගරයේ වීථි ඔස්සේ ගමන් කර යළි බෝගම්බර පිටියට පැමිණ අවසන් කළ බව වාර්තාවේ.

විශාල එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් පිරිසක් මෙම පාගමන සඳහා එක්ව සිටි අතර මෙම ජනතාව විරෝදතා පුවරු ප්‍රදර්ශනකය කරමින් ඉල්ලා සිටියේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනපති අපේක්ෂකයා කළ යුතු බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *