නාවික හමුදා සහන සැළසීමේ කණ්ඩායම් සීරුවෙන්

වැසි සහිත කාළගුණය හේතුවෙන් ඇති විය හැකි අවදානම් සහ ස්වාභාවික විපත් සඳහා පෙර සුදානමක් ලෙස හඳුනාගත් ස්ථාන වෙත සහන කණ්ඩායම් යොමු කිරීමට නාවික හමුදාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නාවික හමුදා මැරීන් බලකාය ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ, මුදා ගැනීමේ සහ සහන සැලසීමේ ඒකකය, විශේෂ යාත්‍රා බලගණය සහ නාවික හමුදා කිමිඳුම් අංශයට අනුයුක්ත නාවිකයින් සහන කණ්ඩායම් වලට අනුයුක්ත කර ඇති බවයි වාර්තා වෙයි.

දකුණු සහ සබරගමුව පළාත් වල තෝරා ගත් ස්ථාන සඳහා එම කණ්ඩායම් යොමුකර තිබේ.

නාවික හමුදාව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජලය බැස යාම අවහිර වී තිබු පාලම්, ඇලවල් සහ බෝක්කු පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක්ද පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කළ බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *