කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව 29 සහ 30

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව ලබන 29 සහ 30 යන දෙදින තුළ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

“සමකාලීන ආරක්ෂක වටපිටාව තුළ විකාශනය වන හමුදාමය විශිෂ්ඨත්වය” යන තේමාවෙන් කොළඹ බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී මෙවර සමුළුව පැවැත්වෙන බව යුද හමුදා මුලස්ථානය සදහන් කළේය.

9 වන වරටත් පැවැත්වෙන සමුළුව සදහා ද දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක විද්වතුන් රැසක් සහභාගී වීමට නියමිත අතර මෙහිදී ආරක්ෂාව පිළිබඳ හා විශේෂඥ උපදේශනාත්මක දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට නියමිතයි.

ජාතික, කලාපීය හා ගෝලීය කරුණු ආශ්‍රයෙන් ස්ථාවර වටපිටාවක් ගොඩනගා ගැනීමට අදාල ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයේ විසදුම් කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුවේදී සාකච්ඡාවට බදුන් වන බව යුද හමුදා මූලස්ථානය සදහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *