හම්බන්තොට වරාය ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධාන වරාය බවට පත් කරනවා-රනිල්

ඉන්දියානු සාගරයේ තරගකාරී ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය කිරීම. තම රජයේ අපේක්ෂාව බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික රාජතාන්ත්‍රික අභ්‍යාස ආයතනයේ ඊයේ පැවති සම්මේලනයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වු අගමැතිවරයා මෙසේ පැවසීය.

“ඉන්දියන් සාගරයේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම අපේ මූලික අරමුණයි. එහෙම නම් ශ්‍රී ලංකාව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් වැඩිදියුණු කරගැනීමට කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි.

හම්බන්තොට වරාය ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධාන වරාය බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. එහි පළමු පියවර ලෙස වරාය වටා ඇති ප්‍රදේශ වල ආර්ථික කලාප පිහිටුවීම, කර්මාන්ත කලාප ඇතිකිරීම දැන් ආරම්භ කරලා තියනවා.

ඉන්දියන් සාගරයේ අපේ කලාපය භාවිත කළ යුත්තේ සාමකලාපයක් හැටියට ය. එහිලා වැදගත් සාධකයක් වන්නේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගැනීම ය.

ආරක්ෂක කටයුතුවලදී සාමූහිකව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. සාගර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමේ මුඛ්‍යාර්ථය තුළ ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ මූල්‍ය කේන්ද්‍රයක් ලෙස ද වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ද ආර්ථික ප්‍රසාරණයකට ලක් කරමින් මේ කලාපය ශක්තිමත් කිරීමයි.

ඒ අනුව ඉන්දියන් සාගර කලාපය මේ සියලු රටවල පොදු උරුමය ලෙස භාවිත කිරීමත් ඒ සඳහා අලුත් වූ වෙනස් වූ පොදු නීති පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් වැදගත් වනවා.“

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *