මිනී 20 ක් මැරුව අවුරුදු 17ක චිකාගෝ පාතාල කෙල්ල (Video)

මේ කතාව අහන්න ලැබෙන්නේ චිකාගෝ පැත්තෙන්, චිකාගෝ කිවුවම ඉතිං කාටත් මතක් වෙන්නේ ගැන්ස්ටර්ලානේ ඔව් නමින් Gakirah Barnes කියන්නේ ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ නම තියපු ගැන්සටර් කෙල්ලෙක්

වයස අවුරුදු 17 යි හැබැයි මෙයා ජීවිත 20 කට වඩා බිලි ගත්ත පාතාල කෙල්ලෙක්, පළමු මිනීමැරුම කරල තියෙන්නේ අවුරුදු 14 දී ඉන් පස්සේ පාතාල කල්ලි සමග එකතුවෙලා කප්පම් ගැනීම් කුලී මිනීමැරුම් කරලා සල්ලි හම්බකරලා තියෙනවා.

කෙහොම වුනත් අන්තිමට මෙයා වෙඩි වැදිලම තමයි මියගිහිං තියෙන්නේ වූඩ්ලන්වල එයාගෙ යාලුවෙකුගේ නිවසට යන අතරමගදී වෙඩි තැබීමකින් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. මරණයේදී එයාගෙ පපුවට වෙඩි පහරවල් 9 ක් තබා ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ නැවත ජීවත්වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා නොදීමටයි කියලා එයාගෙ යාළුවෝ සමාජ ජාලාවල පලකරලා තිබෙනවා.


Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *