අනවසරයෙන් මැණික් ගැරූ දෙදෙනෙක් පොලීසියට

බගවන්තලාව පොලිස් වසමේ කොටියාගල වත්තේ බලපත්‍ර නොමැතිව මැණික් ගරමින් සිටි දෙදෙනෙක් කැණීම් උපකරණද සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරුවන් වයස අවුරුදු 31 හා 32 වයස්වල පසුවන්නන්ය.

සිද්ධිය පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ බගවන්තලාව පොලීසිය විසින් සිදු කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *