ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිලිබඳ විශේෂ විගණන වර්තාවේ කෙටුම්පතක් හරීන් අතට

2016 සිට 2018 තෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූල්‍ය ගණුදෙනු ගැන වෝහාරික විගණනයක් කර ලබා දෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට නියෝගයක් කර තිබුණි.

ඒ අනුව එම වාර්තා ඊයේ (06) විශය භාර අමාත්‍ය හරීන් මහතා වෙත අද ලබා දී ඇත.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මෙම නියෝගය කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *