හතුරුසිංහගේ කොන්ත්‍රාත්තුව අහෝසි?

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාර ධුරය දැරූ චන්දික හතුරුසිංහ මහතාගේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉදිරි පැය 24 තුළ අහෝසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කරනු ඇති බව ආරංචි මර්ග දන්වයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *