ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණූකාර තනතුරට අයදුම්පත් 2000ක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණූකාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අයදුම්පත් 2000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

ප්‍රධාන පුහුණුකරු, පිතිකරණ පුහුණුකරු, පන්දු යැවිමේ පුහුණුකරු, පන්දු රැකිමේ පුහුණුකරු ඇතුළු පුහුණු කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය අයදුම්පත් කැඳවීමට පියවර ගෙන තිබූ අතර පසුගිය 30 වනදායින් අයදුම්පත් භාරගැනිමේ කාලසීමාව අවසන් වී තිබුණි.

කෙසේවෙතත් ඉදිරිපත් වූ අයදුම්පත් අතර ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ රවි ශාස්ත්‍රිට අභීයෝග කළ හැකි චරිත කිසිවක් නොමැති බව වාර්තා වේ.

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාර ධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිඩක මහේල ජයවර්ධන ද අයදුම් කිරිමට නියමිත බවට වාර්තා පල වුවද ඔහු විසින් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව ද සදහන්.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *