කජු වලට මොකද වෙන්නේ?

විදේශ රටවලින් කජු ආනයනය කිරීම නවතා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාව පවසයි.

එහි සභාපති ධම්සිරි බණ්ඩාර කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේ වසර 20කින් පසුව මෙරට කජු අස්වැන්නේ අතිරික්තයක් මේ වන විට පවතින බවයි.

එම නිසා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි විදේශවලින් කජු ගෙන්වීම නවතා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව ධම්සිරි බණ්ඩාර කරුණාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *