කුරුසපාඩුව ප්‍රදේශයෙන් පවුල් 52ක් ඉවත් කරයි

මුහුද රළු වීම නිසා හලාවත-කුරුස පාඩුව ප්‍රදේශයේ පවුල් 52ක් තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව පුත්තලම ආපදා කළමණාකරන ඒකකය පවසයි.

ඉවත් කරන ලද පවුල් හලාවත – වැල්ල රෝමාණු කතෝලික දේවස්ථානයේ තාවකාලිකව රඳවා තැබීමටද මේ වන විට කටයුතු කර ඇත.

පසුගිය දින කීපය තුළ මුහුද රළු වීම හේතුවෙන් හලාවත – කුරුසපාඩුව වෙරළ තීරය දැඩි ලෙස ඛාදනයට ලක් වන්නට පටන් ගෙන ඇත.

මෙම වෙරළ තීරයේ ඉති කර ඇති නිවාස රැසක මුළුතැන් ගෙය සහ වැසිකිළි සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදට ගසා ගෙන ගොස් ඇති අතර, නිවාස කීපයක්ම මුහුදට ගසා ගෙන යාමේ අවදානමකට ලක්ව ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.

ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් විසින් වැලි කොට්ට යොදා මුහුදු ඛාදනයෙන් තම නිවාස බේරා ගැනීමට උත්සාහ කළත් එයද අසාර්ථක වී ඇත.

මෙම තත්ත්වයට පිළියමක් ලෙස කුරුසපාඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ව තාවකාලිකව එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

කුරුසපාඩුව ප්‍රදේශයේ මුහුදට ආසන්නයෙන් පදිංචි වී සිටින කිසිවෙකුට ඒ සඳහා නීත්‍යාණුකූල අවසරයක් මෙතෙක් ලැබී තිබී නැත.

මෙම තත්ත්වය නිසා ඔවුන්ට වෙනත් ස්ථානයක ඉඩම් ලබා දී එහි නීත්‍යානුකූලභාවය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්ද අවදානය යොමු වී ඇති බව පුත්තලම දිසා ලේකම් එන්.එච්.එම්.චිත්‍රානන්ද මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *