කළගෙඩිහේන ප්‍රහාරය ගැන පැමිණිල්ලක්

කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කළගෙඩිහේන ප්‍රදේශයෙදී ආරක්ෂක රථ දෙකක ගමන්ගත් පිරිසක් වෑන් රථයකට කළ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ මෙම පැමිණිල්ලේ සඳහන්ව ඇත්තේ ප්‍රහාරය කළ පිරිස් වහා අත්අඩංගුවට ගෙන පරික්ෂණ සිදුකර දඩුවම් ලබාදෙන ලෙසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *