වියළි කාළගුණය හේතුවෙන් වනාන්තර ගිනි ගැනීමේ අවදාවමක්

පවතින වියළි කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ වනාන්තර හදිසි ගිනි ගැනීම්වලට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

බදුල්ල, මොනරාගල, අනුරාධපුරය, නුවරඑළිය, පොළොන්නරුව, දිස්ත්‍රික්කයන්හි වනාන්තරවල ගිනි ගැනීම් බහුලව ඇති අතර පයිනස්, යුකැලිප්ටස් වැනි වනවගා හේතුවෙන් මෙසේ වනාන්තර ගිනි ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.

ගිනි ඇති වීමට බලපානු ලබන්නේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වීම බැවින් ගිනි ඇති වීම සඳහා බලපාන හේන් ගොවිතැන සඳහා ගිනි තැබීම, විනෝදය සඳහා දඩයම් කිරීම, සිගරට් කොට ගිනි කූරු සහ ගිනි පන්දම් ආදිය කැලෑවලට විසි කිරීම ආදියෙන් වනාන්තර ගිනි ගැනීම් ඇතිවිය හැකිය.

මේ හේතුවෙන් කැලෑ ගිණි වලක්වා ගැනීමට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලෙසත් හදිසි අවස්ථාවකදී 1991 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය මඟින් තොරතුරු ලබා දෙන ලෙසත් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *