ගුරු සංගම් කීපයක් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක

අද (18) සහ හෙට (19) යන දිනවල ලෙඩ නිවාඩු දමා වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත විමට ගුරු සංගම් තීරණය කර ඇත.

සමස්ත ලංකා උපාධිධාරී ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඊ.එම්.ජේ.එස් ද සේරම් මහතා සඳහන් කළේ වැටුප් ගැටළුව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය සිදු කරන බවයි.

කෙසේවෙතත් මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ගුරු සංගම් 27ක් සහයෝගය ලබා නොදෙන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝෂප් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *