පාන් ගෙඩියක් 5කින් නගී

අද(17) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ග්‍රෑම් 450 ක් වු පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දමා ඇතැයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *