කුණු ගැටළු හොයන්න බයිසිකලෙන් ගිය දකුණේ ආණ්ඩුකාරවරයා

අධිකරණ තීන්දුවක් හේතුවෙන් මාතර මහ නගර සභා සීමාව තුල කසල ඉවත් කිරීමේ දී මතුව ඇති ගැටළුව පිළිබද සොයා බැලීම සදහා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා අද (16) මාතර නගරයේ සංචාරය කළේය.

පසු ගිය 14වනදා පුරා කසල ඉවත් නොකිරීම නිසා ගොඩ ගැසී ඇති කසල ඉවත් කිරීම මේ වන විට ඇරඹී ඇත.

ගාල්ලේ සිට මාතර නගරය දක්වා සිය පාපැදියෙන් පැමිණි දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා මාතර නගරයේ වීදි පුරා සංචාරය කරනු ලැබූවේ දී සිය පාපැදියෙනි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *