බුද්ධිකගේ වැඩිම ආදරේ ශිල්ප සභාවට

කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතන අතුරින් වැඩි. කාර්යක්ෂමතාවත් ඇති ආයතනය ජාතික ශිල්ප සභාව බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු වැඩ බලන අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා පවසයි.

අම්පාරේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

ආයතන 43 අතරින් වැඩියෙන්ම ආදරය කරන ආයතනය ශිල්ප සභාව බව ද බුද්ධික පතිරණ මහතා මෙහිදී කියා සිටියේය.

පීතෘ භූමියට ඇති අනන්‍යතාවය ඇත්තේ මෙහි බවත් නමුත් ක්‍රියාශීලිව වැඩ කරමින්, තමා ලබා දෙන කාලයන්ට අනුව නිසි ලෙස රාජකාරී ඉටු කරන අනෙක් ආයතන 42 ආදරය නැතුවා නොවෙන බව ද වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පවුලක් තුළ වුවත් දෙමාපියන්ගේ ආදරය හිමි වෙන නමුත් ඒ අතර ලැඳියාවන් හිමිවන පුද්ගලයින් සිටින බවත් , ඒ අයුරින් ශිල්ප සභාව කෙරෙහි තමාට වැඩි ඇල්මක් ඇති බව ද බුද්ධික පතිරණ මහතා පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *