කම්කරුවන්ගේ ශ්‍රමය සූරා කන්න ආණ්ඩුව පනතක් ගෙන්න යන්නේ-දුමින්ද නාගමුව

ශ්‍රම සූරාකෑම් සිදු වන රටවල ක්‍රියාත්මක වන කම්කරු නීතී ආශ්‍රයෙන් ශ්‍රීලංකාවේ. කම්කරුවන් සඳහා නීතී සකස් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බවට කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය චෝදනා කරයි.

එම මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධායක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතා කොළඹ පැවති මාධ්‍යහමුවකට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කළේය.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ කම්කරු නීති සම්බන්ධයෙන් පනත් 58ක් පවතින බවත් ඒ සියළු කරුණු එකතු කරමින් එක් පනතක් ගෙන එමට කටයුතු කරන බවත්.

එය බැලු බැල්මට එය විසදුමක් ලෙස පෙනුනද එයින් සිදු කිරීමට උත්සහ කරන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සූරා කෑමට බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ බහු ජාතික සමාගම්වලට සහ මෙරටට පැමිණේන ආයෝජකයින්ට අවශ්‍ය පරිදි මෙරට කම්කරුවන් සූරා කෑමට හැකිවන පරිදි නව පනතක් ගෙන එමට ආණ්ඩුව කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කරන බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *