ආගම්වාදීව ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම ව්‍යවස්ථානුකූලව වරදක්-ප්‍රසන්න

ආගම්වාදය පදනම් කරගනිමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම ව්‍යවස්ථානුකූලව වරදක් වන. බැවින් නීති විශාරදයින් අදාල ප්‍රකාශ සිදු කරන පුද්ගලයින්ට දඬුවම් ලබාදෙනු ඇතැයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කටාන ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

සෑම විටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිදු කළේ තම දේශපාලන පැවැත්ම තබා ගැනීම සඳහා ආගම් සහ ජාති බේද ඇති කරන බවයි.

පසුගිය ප්‍රහාර සිදු වු අවස්ථාවේදීද එය තම වාසියකට හරවා ගනීමින් සිදු මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් සමඟ එක්ව ගැටුම් ඇති කළ බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

නමුත් කිසිදු විටකදි ප්‍රහාරයෙන් අගතියට පත් වුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු නොකල බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *