චීන ඉන්ධන සමාගමක් මෙරට ආ‍යෝජනයට සැ‍රසෙයි

චීනයේ ඛනිජ තෙල් හා රසායනික සංස්ථාව හෙවත් සිනොපෙක් ආයතනය මෙරට ඉන්ධන සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

ෆුවෙල් ඔයිල් ශ්‍රී ලංකා සමාගම ලෙස අදාළ සමාගම නම් කර ඇති අතර එය හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව අදාළ සමාගම සඳහන් කර ඇත.

නැව් සහ විදුලිබලාගාර සදහා භාවිත කරන ඉන්ධන සැපයීම මෙම සමාගම තුළින් සිදුකිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

සූවස් ඇල සහ මලක්කා සමූද්‍ර සංදිය අතර ප්‍රධාන නැව් මාර්ගයක පිහිටා ඇති හම්බන්තොට වරාය උපයෝගි කරගනිමින් නෞකාවලට ඉන්ධන සැපයීම සිය ආයතනය පිහිටුවීමේ අරමුණ බව සිනොපෙක් සමාගම ප්‍රකාශ තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *