වසරේ අවසන් චන්ද්‍රග්‍රහණය අද

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා විද්‍යා හා අභ්‍යාවකාශ විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාරය චන්දන ජයරත්න මහතා පැවසුවේ අද මධ්‍යම රාත්‍රීය පසු වී විනාඩි 13ක් යන විට ග්‍රාහනය ආරම්භ වන බවයි.

මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහනයක් බවද ඒ මහතා පැවසීය.

පෘථිවියේ උප ඡායාව මඟින් චන්ද්‍රයා ගමන් කිරීම නිසා චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකයේ යම් කිසි අඩුවක් සිදු වන බවත් එම නිසා නිසි ලෙස එය දිස් නොවන බවත්ය.

නමුත් 17වනදා අළුයම 1.31වන විට වඩ අදුරු පෘථිවියේ පූර්ණ ඡායාවකින් චන්ද්‍රයා ගමන් කිරීම නිසා චන්ද්‍රයා ක්‍රමයෙන් කළු රාශියකින් වැසි යන බව දැක ගැනීමට හැකි වද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

එමෙන්ම එදින අළුයම 3වන විට එය චන්ද්‍රග්‍රහනය උපරිම ලෙස දැක ගැනීමට හැකි බවත් එවිට චන්ද්‍රයාගෙන් සියයට 65ක් පෘථිවියේ වඩා අදුරු වු පූර්ණ ඡායාවකින් වැසි යන බවත් ඒ මහතා පවසයි.

නැවත මෙවැනි චන්ද්‍රග්‍රහනයක් පියවි ඇසට දැක ගැනීමට සිදු වන්නේ 2021 වසරේ මැයි මස 26ය බවද මහාචාරය චන්දන ජයරත්න මහතා පැවසුවේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *