බීමත් රියදුරන් 2280ක් අත්අඩංගුවට

බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය ආරම්භ කර ඇති මාසයක මෙහෙයුම අනුව අද (12දා) පෙ.ව. 6.00 දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති රියදුරන් සංඛ්‍යාව 2280කි.

මෙම මෙහෙයුම පසුගිය 05දා සිට ආරම්භ කරනු ලැබීය. ඊයේ (11දා) උදෑසන 6.00 සිට අද (12දා) උදෑසන 6.00 දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සැකකරුවන් සංඛ්‍යාව 243කි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *