සුළඟක් නිසා මුලතිව්වල නිවාස රැසකට හානි

මාස ගණනාවක් උතුරු පළාතට බලපා තිබු දැඩි නියඟය හමාර කරමින් ඊයේ(11) සවස මුලතිව්, මාන්කුලම ප්‍රදේශයට ඇතිවු වර්ෂාව සමඟ හටගත් සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසකට හානි සිදුව ඇති බව මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසූවේ මාන්කුලම ප්‍රදේශයේ නිවාස හා වගාවන් රැසක් සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් ආපදාවට ලක්ව ඇති බවයි.

මාන්කුලම ප්‍රදේශයේ නිවාස 13 ක් ‍ක් එලෙස හානියට පත්ව ඇති අතර, නිවාසයන්ගේ වහළ කැඩී‍ ‍ගොස් ඇති අතර, තාවකාලික නිවාස කිහිපයක තහඩු ගැලවි ගොස් ඇති බවද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසීය.

හටගත් සුළං තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ කෙසෙල් වගා බිම් රැසක කෙසෙල් ගස් කැඩී ගොස් ඇති බවද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසීය.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් පැවසූවේ ඊයේ සවස හටගත් ආපදා තත්වය සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාම නිළධාරිවරුන් හරහා අද(12) වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ගැනීමට නියමිත බවයි.

හානියට පත් නිවාස වෙනුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හරහා සහන සේවාවන් ලබාදෙන බවද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිළධාරීන් පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *