බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට ආ කසළ කන්ටේනර් තොගය හරවා යවයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට මෙරටට ආනයනය කර ඇති කසළ කන්ටේනර් තොගය යළි ආපසු හරවා යවන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකා රේගුවට දැනුම් දී ඇත.

කොළඹ වරායේ ඇති එම කන්ටේනර් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මෙම දැනුම් දීම සිදුකර ඇති බව රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට භාවිතා කර ලද මේට්‍රස් බව පවසා කසළ තොගයක් මෙරටට ආනයනය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කන්ටේනර් සියයක් පමණ මෙලෙස ආනයනය කර ඇති අතර එම කන්ටේනර් තුළ භාවිතා කළ නොහැකි මේට්‍රස් , කාපට් වැනි අපද්‍රව්‍ය පවතින බව රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය .

මෙමඟින් විශාල පරිසර හානියක් සිදුවිය හැකි බැවින් අදාළ කන්ටේනර් තොගය යළි හරවා යවන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය දැනුම් දී ඇත.

මෙම කසළ කන්ටේනර් තොගය යලි හරවා යැවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කරමින් සිටින බවත් අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවත් රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *