ඉරානය යුරේනියම් බලගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියක

යුරේනියම් බලගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කරන බව ඉරානය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ 2015 වසරේ දී යුරෝපීය රටවල් සමග පැමිණි න්‍යෂ්ටික ගිවිසුම කඩකරමින් යුරේනියම් බලගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුකරන බවයි.

සිය රටට ඉදිරියටත් න්‍යෂ්ටික ගිවිසුම ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍යතාවක් පැවතුණ ද ගිවිසුම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් රටවලට එවැනි අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව පෙනී ගොස් ඇති බව ඉරාන නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍ය අබ්බාස් අරක්චි පවසයි.

2018 වසරේදී අමෙරිකාව න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු ඉරාන ආර්ථිකයට බලපාන පරිදි සම්බාධක පැනවීමට ඔවුන් පියවර ගනු ලැබුවේය.

කෙසේවෙතත් සිය රට විසින් න්‍යෂ්ටික අවි නිෂ්පාදනය කරන බවට වන චෝදනා සම්පුර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ද ඉරාන නියෝජ්‍ය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *