ලංකාව ඇතුළු රටවල් 4ක බැංකුවලට සයිබර් ප්‍රහාරයක්?

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාවේ රටවල් හතරක බැංකු වෙත සයිබර් ප්‍රහරයක් එල්ලවී ඇති බව www.zdnet.com වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය හා කජිගිස්තානය ‘සයිලන්ස් හැකර්ස්’ නම් කණ්ඩායමේ සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්ව ඇති බව එම වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි.

මේ බව තහවුරු කරමින් තවමත් මාධ්‍ය වෙත වාර්තා වී ඇත්තේ එක් සිදුවීමක් පමණි. ඒ බංග්ලාදේශයේ Dutch Bangla බැංකුවේ මුදල් ඩොලර් මිලියන තුනක පමණ මුදලක් හැකර්කරුවන් විසින් ලබාගැනීමයි. මැයි මාසයේදී මෙම සිදුවීම සිදුව තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *