හෙළ බොජුන් අලෙවි සැල් හරහා කාන්තාවන් 600කට රැකියා

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “දේශිය ආහාර පරිභෝජනය ඉහළ නැංවීම හා දේශීය ආහාර සුලබ කිරීමේ” සංකල්පයට අනුව ආරම්භ කරන ලද හෙළ බොජුන් අවන්හල් ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ මේ වන විටත් කාන්තාවන් 600 දෙනෙකුට සෘජු රැකියා අවස්ථා උදා වී ඇත.

මේ වන විට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 18 ක හෙළ බොජුන් අලෙවි සැල් 22 ක් සහ පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ හෙළ බොජුන් අලෙවිසැල් 60 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම වැඩසටහන කාන්තාවන්ට ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුවක් ලබා දීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙම වසරේ අනුරාධපුර උඩමළුව පූජා නගරය ආශ්‍රිතවද, රත්නපුර නගරයේ හා මාතලේ අලුවිහාර රජමහා විහාරය ආශ්‍රිතවද හෙළ බොජුන් අලෙවිසැල් තුනක් ඉදි කිරීමට නියමිතයි.

ඒ හරහා කාන්තාවන් 100 කට පමණ ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුව ලබා දීමට ද සැලසුම් කර ඇත.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය, මහනුවර සහ කුණ්ඩසාලේ හෙළ බොජුන් අලෙවිසල් 04 ක් ක්‍රියාත්මක වේ.

අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මාතලේ (පැල්වෙහෙර), නුවරඑළිය, කොළඔ දිස්ත්‍රික්කයේ බත්තරමුල්ල, කෑගල්ල, මහියංගනය, අම්පාර, හම්බන්තොව, ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්යන්හි අලෙවි සැල් 11 ක් ආරම්භ කර ඇත.

තවද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්යේ නිට්ටඔුව, යාපනය සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල අලෙවිසැල් තුනක් විවෘත කර ඇත.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන මත මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

එමෙන්ම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාවේත්, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කන්තලේ සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වාකරේ යන ප්‍රදේශවල නැගෙනහිර පළාතේ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව අලෙවිසල් තුනක් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *