ලංකාවෙන් කියුබාවට ඇ ඩො 50000ක පරිත්‍යාගයක්

කියුබාවට දැඩි හානි ගෙන දෙමින් මේ වසරේ ජනවාරි මස ඇතිවූ සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් හානියට පත්ව ඇති හවානාහි රෙග්ලා ආශ්‍රිත ගම්මානයක් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් 50000ක (රුපියල් ලක්ෂ 89ක් පමණ) පරිත්‍යාගයක් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

දෙරට අතර පවතින මිත්‍රත්වය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීමේ සංඛේතයක් ලෙස හා මේ වසර වන විට දෙරට අතර රාජ්‍ය ත්‍රාත්න්‍රික සබඳා ආරම්භ කර 60ක් වසරක් සැපිරීම වෙනුවෙන් මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකරන බව රජය දන්වා සිටියි.

මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකිරීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *