කෝට්ටේ නගරාධිපතිගේ ලක්ෂ 60 ක පර්මිට් එකෙන් නගරසභාවට කැබ් රථ තුනක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති මධුර විතානගේ මහතා තමන්ට නිලරථයක් ගැනීමට ලැබුන ලක්ෂ 60 ක අවසර පත්‍රයේ මුදලින් ඩෙංගු මර්ධනයට හා ජලභීතිකා රෝග පාලනයට නගරසභා සෞඛ්‍ය අංශයට කැබ් රථ 3 ක් මිලදී ගෙන පරිත්‍යාග කරන ලදි. අද දින නිල වශයෙන් නගර සභා වෛද්‍යවරුන්ට එම රථ භාරදෙන ලදි. ඒ අවස්ථාවේ නගරාධිපතිවරයා තව දුරටත් ප්‍රකාශ කලේ ජනතා බදු මුදල් වලින් සැප විදීම පාපයක් වන අතර තමන්ට ලැබුන මේ තනතුර තාවකාලික වන අතර ජනතාව වෙනුවෙන් තම යුතුකම් ඉටු කලයුතු බවයි.

තමන් නගරසභාවට එන්න පෙර ජීවත්වූ ආකාරයට ජීවත්වන බවත් නගරාධිපති තනතුර ජනතාවට වැඩ කිරීමට මිස තමන්ගේ සැප පහසුකම් බුක්ති විදීමට ලැබුන තනතුරක් හෝ වරප්‍රසාදයක් නොවන බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *