කිරිඇල්ලගේ කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් තිදෙනාට ඇප

ජනාධිපතිවරයාගේ නම සඳහන් කරමින් ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති වන ආකාරයේ ලිපි 600 ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් තිදෙනා ඇප මත මුදා හැර තිබේ.

කළේ රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප 6ක් මත අදාල සැකකරුවන් මුදා හරින ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා නියෝග කළේය. නඩුව ලබන සැත්තැම්බර් 23 දා තෙක් යළි කැඳවීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *