සමෘද්ධිය ලැබිය යුතු විශාල කණ්ඩායමකට සමෘද්ධිය නෑ – දයා ගමගේ

අ පො ස උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටින සියලු සිසු දරුවන්ට සිප් දොර ශිෂ්‍යත්වය. පිරිනැමීමට කටයුතු කරන බව සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පවසයි.

නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ සමෘද්ධි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයකට එක්වෙමින් අද ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් සිය අදහස් පල කරමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ සමෘද්ධිය ලැබිය යුතු බොහෝ පිරිසකට එය නොලැබී ගොස් ඇති බවයි.

පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් ජනසවිය ව්‍යාපෘතිය යටතේ සමෘද්ධිය දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගත් බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *